ABOARD-projectimage

ABOARD-project

In het ABOARD-project bundelen meer dan dertig partners hun krachten om de ziekte van Alzheimer te stoppen voor het start.

In Nederland hebben bijna 300.000 mensen dementie, grotendeels veroorzaakt door Alzheimer. Alzheimer vormt een grote uitdaging voor de gezondheidszorg, er is nog geen genezing mogelijk. Veel behandelingen richten zich op zorg in het dementiestadium. De sleutel om Alzheimer te stoppen ligt in de stadia voorafgaand aan dementie, en daarom richt het ABOARD- project zich op de fase vóór dementie. Het gaat daarbij om een gepersonaliseerde aanpak, waarbij de patiënt aan het roer staat. ABOARD bundelt de krachten van meer dan 30 partners, waaronder het Zorg Innovatie Forum. 

ABOARD is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium. Het doel van ABOARD (voluit: A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease) is om voorbereidingen te treffen voor een toekomst waarin we de ziekte van Alzheimer stoppen vóór het start. Dit gebeurt onder andere door het mogelijk maken van verbeterde diagnostiek en het ontwikkelen van risicoprofielen op maat. Ook is er focus op preventie door het vergroten van het bewustzijn rondom dementie en hersengezondheid. ABOARD is gestart per 1 april 2021 en heeft een looptijd van 5 jaar.

Directeur-bestuurder Karin Kalverboer vertelt dat de rol van het ZIF samen met Platform Pouwer is om ouderen zelf ook betrekken bij het onderzoek, en te zorgen voor een breed draagvlak en veel aandacht voor het onderzoek dat ABOARD gaat doen. "Zo dragen we bij aan de missie van ABOARD, samen Alzheimer stoppen voordat het start."

In het ABOARD-project bundelen meer dan dertig partners hun krachten, waaronder de vijf Nederlandse Alzheimercentra en Alzheimer Nederland. Zowel publieke als private partijen uit de gehele kennisketen werken samen: van universiteiten tot zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het Zorg Innovatie Forum is één van deze partners.


ABOARD-project foto 2

Ziekteverloop voorspellen
Er wordt onderzoek gedaan naar gepersonaliseerde diagnostiek, predictie, preventie en patiënt geregisseerde zorg bij de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers van ABOARD gaan testen ontwikkelen om de diagnose Alzheimer snel en nauwkeurig te stellen. Deze testen moeten de eerste hersenveranderingen kunnen herkennen, maar ook verschillen tussen patiënten zichtbaar maken. Zo kunnen individuele Alzheimer-risicoprofielen worden ontwikkeld om het persoonlijk verloop van de ziekte te voorspellen.

Behandeling op maat
Behandelaars krijgen na het stellen van de diagnose Alzheimer vaak de vraag: Wat kan ik zelf doen om het ziekteproces vertragen? Prof. Dr. Van der Flier, projectleider van ABOARD zegt daarover het volgende: “Preventie door het aanpassen van leefstijl kan nut hebben, maar leefstijlinterventies worden op dit moment nog niet aangeboden in de geheugenpoli’s. Tegelijkertijd wordt er keihard gewerkt aan medicijnen. Maar is het Nederlandse zorgsysteem hier al klaar voor? Een belangrijk aandachtspunt is dat er een gepersonaliseerde aanpak komt en dat we de patiënt betrekken bij alle aspecten van zijn/haar ziekte en de behandeling daarvan. Omdat geen mens hetzelfde is.”

Meer weten?

Een overzicht van alle partners en meer informatie over ABOARD zijn te vinden op www.ABOARD-project.nl.

Bekijk hier een korte animatie waarin ABOARD wordt toegelicht.

ABOARD-project foto 3


Andere activiteiten

Icon