Beeldentaalimage

Beeldentaal

Cultuurparticipatie toegankelijk maken voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en jongeren en jongvolwassenen met een auditieve beperking.

Er is nog een wereld te winnen en een brug te slaan tussen wat kunst en het sociale- en zorgdomein voor elkaar kunnen betekenen. Het Zorg Innovatie Forum, kindertheatergroep het Houten Huis, het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, SPOT Groningen, GGMD, Kentalis, gemeente Groningen en de Hanzehogeschool gaan samen aan de slag om inclusie voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en jongeren en jongvolwassenen met een auditieve beperking te vergroten.

Via het twee jaar durende project Beeldentaal, mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Groningen, willen de samenwerkende organisaties dat het voor mensen met een auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vanzelfsprekend is dat zij actief mee kunnen doen aan cultuur en zo nieuwe mensen leren kennen en zich in andere omgevingen welkom voelen. Zelf experimenteren met actieve cultuurparticipatie is daarin een eerste stap.

Beeldentaal foto 2

Samen kunst maken geeft mensen een gelijkwaardige rol. Via actieve cultuurparticipatie in drie Kunstlabs wordt verkend en geleerd hoe je je soms verborgen kwaliteiten kunt ontwikkelen die bijdragen aan inclusiviteit. Dit gebeurt samen met de kunstbeoefenaars, kunst- en cultuurmakers en professionals uit zorg, sociaal domein en onderwijs.

Beeldentaal richt zich op kinderen uit het speciaal basisonderwijs (7+ jaar ) en kinderen uit de buurt, jongeren op het Speciaal Voortgezet onderwijs vanaf 12 jaar en het reguliere voortgezet onderwijs en (jong)volwassenen (18-40 jaar). Het vraagt van iedereen een nieuwsgierige houding, de bereidheid om hierin samen te investeren en van elkaar te leren. Voor de zorg- en andere professionals is het een kennismaking met wat kunst kan toevoegen aan behandeling van hun cliënten, en te bereiken doelstellingen gericht op communicatie, acceptatie en socialisatie.

Beeldentaal foto 3

Alle organisaties en deelnemers zijn enorm enthousiast over het project. Leerlingen van de Guyot school hebben al gedanst tijdens de voorstelling Move it van het NNT, en hebben hun theaterproject afgerond. Kinderen van Kentalis met TOS zijn aan de slag geweest met de Verbeeldboom, iets wat volgens hun begeleiders heel goed gaat. De ouders merken ook dat hun kinderen erg enthousiast van het werken met de boom zijn geworden. 

Het tweede jaar van Beeldentaal, dat liep van september 2022 tot juli 2023, gaan de leerlingen met TOS verder, start er een nieuwe groep met leerlingen van de Guyotschool die buiten schooltijd aan de slag gaan met theater.  

Meer weten over het project? Neem dan contact op via 050 800 3245 of mail ons!.


Andere activiteiten

Icon