Als Woorden Tekort Schietenimage

Als Woorden Tekort Schieten

Dove en slechthorende jongeren, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en jongeren uit het aardbevingsgebied gaan actief deelnemen aan cultuur.

In vier Kunstlabs gaan doen dove en slechthorende jongeren, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), jongeren met een autisme spectrum stoornis. en jongeren uit het aardbevingsgebied actief mee aan cultuur. Gedurende dit project, van 1 september 2023 tot 31 december 2025 gaan de kinderen en jongeren met culturele instellingen aan de slag. Dit project is het vervolg van Beeldentaal, een project gericht op cultuurparticipatie voor dove en slechthorende jongeren en kinderen met TOS.  In Beeldentaal werd een nieuwe groep kunstbeoefenaars bereikt, die in Als Woorden Tekort Schieten wordt uitgebreid met jongeren uit het aardbevingsgebied en jongeren met een autisme spectrum stoornis.

Er wordt in vier Kunstlabs middels actieve cultuurparticipatie verkend, geleerd en vastgelegd, hoe je wederzijdse kwaliteiten kunt ontwikkelen, die bijdragen aan inclusiviteit en socialisatie. In elk Kunstlab wordt in een aantal workshops toegewerkt naar een eindproductie, die elk afzonderlijk en integraal worden vertoond aan een breed publiek. De Kunstlabs zijn inhoudelijk gekoppeld aan een voorstelling van één van de theatergezelschappen of museumpresentatie. Het project wordt gevolgd met participatief en antropologisch onderzoek vanuit het Kenniscentrum Kunst en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Bij Beeldentaal is er geen dove co-onderzoeker gevonden, en daarom een focusgroep met dove ervaringsdeskundigen samen gesteld. Vanuit zowel de leerlingen als de organisaties kwam het geluid naar voren dat een dove co-onderzoeker heel waardevol zou zijn. Zoek en je zal vinden: uit de focusgroep is uiteindelijk een kandidaat opgestaan die bij het vervolg van Beeldentaal de rol van co-onderzoeker op zich neemt, namelijk Bernd Mojet. "Ik vind het dapper van de jongeren dat ze uit hun comfortzone gaan. Ik kijk ernaar uit om met ze in gesprek te gaan en de kunstwereld te verkennen. Ik denk dat ik de ervaringen van de deelnemers goed kan verwoorden en begrijpen.”

Zie hieronder kort waar elk Kunstlab over gaat:

 • Kunstlab 1: 'Zien we je bent'
 • Het programma ‘Zien wie je bent’ bestaat uit drie onderdelen:
 •     1. ‘Train de trainers’: integreren van de methodiek van de verbeeldingsboom in de didactiek. Hierin staat het trainen van de begeleiders centraal om de werkmethode van de verbeeldingsboom structureel en didactisch te verankeren in de behandelprogramma’s van de kinderen met een TOS.
 •     2. ‘Samenspel’ . Een theaterdocent geeft 10 workshops die het samenspel tussen kinderen met TOS en de kinderen van de SKSG versterkt.
 •     3. ‘Kijken’; de kinderen uit de vroegbehandeling en de kinderen van de Intensieve GezinsBegeleiding (IGB) en de SKSG gaan naar de voorstelling ‘Ik eh … ik’ (7 + van Het Houten Huis) en ‘de Potjesman’.
 • Kunstlab 2: 'Dit zijn wij'
 •     Dove en slechthorende leerlingen van de Guyot School werken met cultuurmakers van Museum aan de A en in samenwerking met het Groninger Museum en de Groninger Archieven aan een museumpresentatie. In 10 workshops gaan zij met alle aspecten die hierbij komen kijken aan de slag. 
 • Kunstlab 3: 'Move it!'    
 •     Derdejaars leerlingen van de Guyot School maken in samenwerking met Club Guy en Roni een dansvoorstelling. Die wordt vertoond tijdens de voorstelling 'Move It!': een jaarlijks terugkerende spektakel waarin leerlingen van middelabare scholen samen met het Noord Nederlands Orkest en Club Guy en Roni een prachtige voorstelling neerzetten.
 • Kunstlab 4: 'Wat als het anders loopt?'
 •     Leerlingen van het VSO in Noordoost Groningen (aardbevingsgebied) leren om hun eigen verhaal te vertellen samen met, het Houten Huis en Lentis/Jonx. Ze bezoeken voorstellingen en krijgen manier aangereikt om een eigen voorstelling of presentatie te maken.
De samenwerkende partijen kijken uit naar een mooi project om de cultuurparticipatie van deze jongeren te vergroten! Het Zorg Innovatie Forum is coördinator van het project en zal de samenwerkende partijen ondersteunen waar nodig.

Andere activiteiten

Icon