Symposium "Verder (Willen, Kunnen, Komen, Gaan) met Ervaring

  • 13:15 uur
  • 17:00 uur
  • MarieKamphuisBorg, Zernikeplein 23 Groningen, Collegezaal C0.03, parkeren P4,
  • Zorg Innovatie Forum

Een van de speerpunten van het Hersenletselcentrum Noord-Nederland is de inzet van ervaringsdeskundigen. Echter hoe doe je dat? Wanneer ben je ervaren en wanneer mag je spreken van ervaringsdeskundig?

Samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie en Hersenletselcentrum Noord-Nederland heeft geresulteerd in het ontwikkelen van de cursus EDNAH – Ervaringsdeskundigheid NAH- voor en door ervaringsdeskundigen. Met trots presenteren we dit resultaat. Samen met de ervaringsdeskundigen, professionals, managers en bestuurders willen we  onze ervaringen, tijdens deze interactieve middag, ook graag met u delen.  

Om dat het aantal zitplaatsen beperkt is, bent u, samen met twee of drie collega’s, van harte welkom. Aanmelden kan door  een e-mail te sturen naar j.k.nap@pl.hanze.nl.

Het volledige programma kunt u hier downloaden.

Convenantpartners Hersenletselcentrum Noord-Nederland:
UMCG-CvR locatie Beatrixoord, Hersenletsel.nl, Interzorg, Lentis, MEE Groningen, MEE Drenthe, De Noorderbrug, Trajectum, Visio, Zorggroep Groningen, Zorggroep Meander, De Hoven, UMCG-Neurologie, Martiniziekenhuis, Zonnehuisgroep Noord, Treant

 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum