Respijtzorg niets voor mij. Of toch.... (Platform Hattinga Verschure)

  • 19:30 uur
  • 21:30 uur
  • de Boschpoort, Winschoten
  • Zorg Innovatie Forum

Collectieve belangenbehartiger mantelzorger

Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Meer informatie vindt u op hun website.

Platform Hattinga Verschure organiseert een regiobijeenkomst met als thema Respijtzorg niet voor mij. Of toch...

Tijdens deze bijeenkomst brengt Baukje Fennema (theatermaker, actrice en verhalenverteller van Ithaka) verschillende kanten van het thema op inspirerende wijze naar voren brengen. Daarnaast is er ruimte om eigen ervaringen te delen. Platform Hattinga Verschure nodigt u dan ook van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Een tweede bijeenkomst over dit onderwerp is gepland op 29 oktober in Bedum.

Voor meer informatie klikt u op deze link.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum