Symposium Autisme Inclusief - 'Wat anders?'

  • 09:30 uur
  • 13:00 uur
  • Lentis, De Kimme, E 70, Zuidlaren
  • Zorg Innovatie Forum

Manifest Autismevriendelijke provincies Groningen en Drenthe

Centraal staat het manifest ‘Autismevriendelijke provincies Groningen/Drenthe’ van Autisme Expertise Netwerk Drenthe en Autisme Netwerk Groningen. Dit sluit aan op het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
 

Samen voor Autisme Inclusief

Samen willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme op alle levensterreinen tot hun recht kunnen komen. Daar hebben we immers allemaal baat bij. We zijn op de goede weg. Maar we zijn er nog niet. Een zaal vol mensen met vele goede ideeën en deskundige sprekers met een originele invalshoek. Dit zou wel eens een hele mooie bijeenkomst kunnen worden. Wij verheugen ons op uw komst.

PROGRAMMA:

9.00 uur Inloop
9.30 uur Opening en inleiding op
‘Autisme Inclusief, wat anders?’ 
door Hanneke Kappen (dagvoorzitter) in samenwerking met ervaringsdeskundigen Douwe Wilts en Coen Hut.
10.00 uur Bep Schilder Een huid van niksén het creëren van een ‘dikkere huid’
Ervaringsdeskundige en schrijfster van ‘De Poort, de Paljas en het Meisje’.
10. 25 uur Jeanet Landsman Over WerkWeb-Autisme, want studeren en werken met autisme, het kan! 
Hoofd en senior onderzoeker en projectleider TGO. Onderzoek naar effectiviteit van WerkWeb Autisme bij het vinden en behouden van werk. En het onderzoek Sensatie van een Goed Leven over prikkelverwerking bij mensen met autisme én een verstandelijke beperking.
10.50 uur Pauze met tentoonstelling’ Inclusie in woord en beeld
11.30 uur Peter Vermeulen, lezing Autisme en geluk, mission impossible?over autisme en levenskwaliteit.
Educatief medewerker van Autisme Centraal. Hoofdredacteur van het tijdschrift 'Sterk! in autisme'. Auteur van veel publicaties omtrent autisme (Brein bedriegt, Ik ben speciaal, Autisme als contextblindheid).
12.30 uur Plenaire discussie
13.00 uur Netwerken met eenvoudige lunch


Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november via deze link

Beperkt aantal plaatsen
Het symposium is voor mensen met autisme, hun naasten en professionals uit de provincies Groningen en Drenthe. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We willen zoveel personen en organisaties de mogelijkheid bieden deel te nemen. Daarom wordt bij overschrijding van het maximum aantal geselecteerd op regio en maximum aantal deelnemers per organisatie. Wij gaan ervan uit dat mensen die zich opgeven ook daadwerkelijk komen.
U ontvangt de definitieve bevestiging na 1 november.

Het symposium is gratis.

Vragen? Groningen:
r.veldhuis@meegroningen.nl Drenthe: m.vandermonde@meedrenthe.nl
 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum